Installeer Mac OS X Snow Leopard 10.6 via DVD OSX macOS

12,50 EUR

Apple Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie DVD

E-mails worden direkt beantwoord en de DVD wordt direkt verzonden, ik heb er meer dan 10 op voorraad.

De prijs is inclusief support en hulp bij installatie, via e-mail/telefoon, WhatsApp, Skype en TeamViewer.

Systeemvereisten:

- Een Intel processor (Als je een PowerPC Mac hebt kun je maximaal Mac OS X Leopard 10.5.8 installeren)
- Tenminste 1 GB RAM (Extra RAM wordt aangeraden)
- Tenminste 5GB vrije Harddisk ruimte of 7GB als je de Developer Tools wilt installeren

A-Merk Philips DVD.

Eigenschappen:

- Software origineel van Apple, gebrand op DVD
- De DVD is opstartbaar/bootable.
- Deze versie is gratis bij te werken naar Mac OS X 10.6.8 via Apple Software Update
- Alleen geschikt voor Apple computers die tenminste Snow Leopard aan kunnen (bij twijfel kijk op everymac)
- Ik heb ook een USB versie, als jouw DVD drive niet goed werkt. Kijk bij mijn andere advertenties.
- Handig om in huis te hebben als je Mac plotseling crasht of problemen heeft
- Je kunt hem voor meerdere computers gebruiken en zo vaak als je wilt
- Mac OS X Jaguar 10.2 / Panther 10.3 / Tiger 10.4 / Leopard 10.5 / Lion 10.7.5 / Mountain Lion 10.8.5 / Mavericks 10.9.5 / Yosemite 10.10.5 / El Capitan 10.11.6 / MacOS Sierra 10.12.6 / High Sierra 10.13.6 / Mojave 10.14.6 / Catalina 10.15.7 / Big Sur 11.4 of Hackintosh DVD/USB variant ook leverbaar, kijk dan bij mijn andere advertenties

Twijfel je welk besturingssyteem het beste is voor jouw computer? Neem dan contact met me op of geef mij het serienummer door, dit bestaat uit 11 karakters.

E-mail: computer_-_specialist@hotmail.com

Betaling via PayPal ook mogelijk, hier reken ik wel €1,50 extra voor in verband met de commissie die PayPal hanteert.

NIEUW: : 10% koring met betaling via BitCoin of Ethereum.

Ik kan je ook helpen als je bijvoorbeeld Mavericks/Yosemite/El Capitan of andere oudere versies van OS X / macOS wilt installeren op een Mac (wordt door Apple zelf niet ondersteund) of als je Windows 7/8.1 of 10/Linux op je Mac wilt hebben(naast MacOS) of als je meerdere versies van OS X / macOS naast elkaar geinstalleerd wilt hebben.

Als je hulp nodig hebt met een PC, Apple of Hackintosh ( Chameleon / myHack / Unibeast / Clover / OpenCore ) installatie kan je me altijd bellen of mailen, hier ben ik in gespecialiseerd.


Install Mac OS X 10.6 Snow Leopard via DVD !!

Apple Mac OS X 10.6 Snow Leopard Install DVD

E-mails are answered immediately and the DVD will be shipped directly, I have more than 10 in stock.

The price includes support and installation assistence, via e-mail / phone, WhatsApp, Skype and TeamViewer.

System requirements:

- An Intel processor (If you have a PowerPC Processor, the maximum version you can install is Mac OS X Leopard 10.5.8)
- At least 1 GB of RAM (additional RAM is recommended)
- At least 5GB free HDD space or 7GB if you want to install the Developer Tools

A-Brand Philips DVD.

Properties:

- Software original from Apple, burnt on DVD
- The DVD is bootable
- You can update this version to Mac OS X 10.6.8 through Apple Software Update for free
- Only suitable for Apple Intel Mac Computers (if in doubt check everymac)
- If you have problems with you DVD drive, I also have an USB version, check my other ads
- Good to have in your home if your Mac has suddenly crashes or problems
- You can use it for multiple computers as often as you like
- Mac OS X Jaguar 10.2 / Panther 10.3 / Tiger 10.4 / Leopard 10.5 / Lion 10.7.5 / Mountain Lion 10.8.5 / Mavericks 10.9.5 / Yosemite 10.10.5 / El Capitan 10.11.6 / MacOS Sierra 10.12.6 / High Sierra 10.13.6 / Mojave 10.14.6 / Catalina 10.15.7 / Big Sur 11.4 or Hackintosh DVD / USB variant also available, look at my other ads

Not sure which Operating System is best for your computer? Please contact me or send me the serial number, which consists of 11 characters.

E-mail: computer_-_specialist@hotmail.com

Payment via PayPal is also possible, but I'll charge € 1.50 extra for the commission applied by PayPal.

NEW: : 10% discount if you pay with BitCoin or Ethereum.

I can also help you if you want to install for example Mavericks / Yosemite / El Capitan or other older versions of macOS (not supported by Apple itself), or if you want Windows 7 / 8.1 or 10 / Linux on your Mac ( next to MacOS ) or if you want to have installed multiple versions of OS X / macOS together.

If you need help with a PC or Apple Hackintosh ( Chameleon / myHack / Unibeast / Clover / OpenCore ) installation you can always call or email me, this is my speciality.


Installer Mac OS X 10.6 Snow Leopard via DVD

Apple Mac OS X 10.6 Snow Leopard DVD d'Installation

E-mails sont répondus directement et le DVD seront envoyés immédiatement, je dois plus de 10 en stock.

Le prix comprend l'aide de support et d'installation, e-mail/ téléphone, WhatsApp, Skype et TeamViewer.

Configuration requise:

- Un processeur Intel (Si vous avez un processeur PowerPC, la version maximale que vous pouvez installer est Mac OS X Leopard 10.5.8)
- Au moins 1 Go de mémoire vive (RAM supplémentaire est recommandée)
- Au moins 5 Go d'espace disque libre ou 7 Go si vous souhaitez installer les Developer Tools

A-Brand Philips DVD.

Propriétés:

- Logiciel original de Apple, gravé sur DVD
- Le DVD est amorçable
- Vous pouvez mettre à jour cette version sur Mac OS X 10.6.8 via la mise à jour logicielle Apple gratuitement
- Seulement adapté pour Apple Intel Mac Computers (en cas de doute, vérifiez EveryMac)
- Si vous avez des problèmes avec votre lecteur de DVD, j'ai également une version USB, vérifiez mes autres annonces
- Pratique d'avoir autour de la maison, si votre Mac a des pannes ou problèmes soudainement
- Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs ordinateurs et aussi souvent que vous le souhaitez
- Mac OS X Jaguar 10.2 / Panther 10.3 / Tiger 10.4 / Leopard 10.5 / Lion 10.7.5 / Mountain Lion 10.8.5 / Mavericks 10.9.5 / Yosemite 10.10.5 / El Capitan 10.11.6 / MacOS Sierra 10.12.6 / High Sierra 10.13.6 / Mojave 10.14.6 / Catalina 10.15.7 / Big Sur 11.4 ou Hackintosh DVD / USB également disponible, s'il vous plaît vérifier mes autres annonces

Vous ne savez pas quel système d'exploitation est le meilleur pour votre ordinateur? S'il vous plaît contactez-moi ou envoyez-moi le numéro de série, qui se compose de 11 caractères.

E-mail: computer_-_specialist@hotmail.com

Paiement par Paypal est également possible, ici, je ne demande € 1,50 supplémentaires dans le cadre de la commission qui utilise PayPal.

NOUVEAU: : 10% de réduction si vous payez avec BitCoin ou Ethereum.

Je peux également vous aider si vous souhaitez installer par exemple Mavericks / Yosemite / El Capitan ou d'autres versions plus anciennes de macOS (non prises en charge par Apple lui-même), ou si vous voulez Windows 7 / 8.1 ou 10 / Linux sur votre Mac (à côté de MacOS) ou si vous souhaitez avoir installé plusieurs versions d'OS X / macOS ensemble.

Si vous avez besoin d'aide avec un PC ou Apple Hackintosh ( Chameleon / myHack / Unibeast / Clover / OpenCore ) l'installation, vous pouvez toujours me envoyer, je suis spécialis

Locatie: Utrecht - Utrecht
Toegevoegd op 7 dagen geleden en vervalt op 26 juli, Advertentie id: 1190761          50 bezoeken