MacPostFactor 10.8.5, Mac OSX Mountain Lion op je oude Mac

20 EUR

Apple OSX Mountain Lion 10.8.5 USB Installer 16GB USB2.0

(MacPostFactor uitvoering)

Mavericks of Yosemite variant ook leverbaar!

Dus voor oude macs met Intel 64 bit processor

(bijv. MacPro1,1/MacPro2,1 of MacBooks waar officieel maximaal OSX Lion op geinstalleerd kan worden!!)

E-mails worden direkt beantwoord en de USB-Stick wordt direkt verzonden, ik heb er meer dan 10 op voorraad.

De prijs is inclusief support en hulp bij installatie, via e-mail/telefoon, WhatsApp, Skype en TeamViewer.

Inclusief handleiding voor het uitvoeren van een schone installatie per E-mail.

Systeemvereisten:

- Een Mac Computer met Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 of Xeon processor
- Minimaal 2GB RAM
- Minimaal 15GB vrije Harddisk ruimte
- Een vrije USB-poort

Eigenschappen:

- 16GB USB Stick met Data LED (je kunt dus zien of hij bezig is of niet).
- De USB Stick is Opstartbaar/Bootable.
- Alleen geschikt voor Apple computers die Lion aan kunnen (bij twijfel kijk op everymac).
- Ideal voor macs zonder DVD drive (zoals MacBook air) of als je DVD niet werkt.
- Handig om in huis te hebben als je Mac plotseling crasht of problemen heeft.
- Je kunt hem voor meerdere computers gebruiken en zovaak als je wilt.
- Installeren gaat sneller dan vanaf DVD.
- Mac OS X Jaguar 10.2 / Panther 10.3 / Tiger 10.4 / Leopard 10.5 / Snow Leopard 10.6.8 / Lion 10.7.5 / Mavericks 10.9.5 / Yosemite 10.10.5 / El Capitan 10.11.6 / MacOS Sierra 10.12.6 / High Sierra 10.13.6 / Mojave 10.14.6 / Catalina 10.15.7 / Big Sur 11.4 of Hackintosh DVD/USB variant ook leverbaar, kijk dan bij mijn andere advertenties

Twijfel je welk besturingssyteem het beste is voor jouw computer? Neem dan contact met me op of geef mij het serienummer door, dit bestaat uit 11 karakters.

E-mail: computer_-_specialist@hotmail.com

Betaling via PayPal ook mogelijk, hier reken ik wel €1,50 extra voor in verband met de commissie die PayPal hanteert.

NIEUW: : 10% koring met betaling via BitCoin of Ethereum.

Ik kan je ook helpen als je bijvoorbeeld Mavericks/Yosemite/El Capitan of andere oudere versies van OS X / macOS wilt installeren op een Mac (wordt door Apple zelf niet ondersteund) of als je Windows 7/8.1 of 10/Linux op je Mac wilt hebben(naast MacOS) of als je meerdere versies van OS X / macOS naast elkaar geinstalleerd wilt hebben.

MacPostFactor V2.0.1 ondersteunt de volgende besturingssystemen:

OS X Mountain Lion 10.8.5
OS X Mavericks 10.9.5
OS X Yosemite 10.10.5

MacPostFactor Mountain Lion 32-bit ondersteunt de volgende Macs:

-MacBook2,x
-MacBook3,x
-MacBook4,x
-MacBookPro2,x
-MacBookAir1,1
-MacMini1,x (C2D upgraded)
-MacMini2,x
-iMac4,x (C2D upgraded)
-iMac5,x

MacPostFactor Mountain Lion, Mavericks en Yosemite 64-bit is sowieso geschikt voor de volgende Macs:

MacPro1,1 (Met verbeterde Graphics Card)
MacPro2,1 (Met verbeterde Graphics Card)
XServe1,1 (Met verbeterde Graphics Card)
XServe2,1 (Met verbeterde Graphics Card)

Het is zelfs mogelijk om Mac OS X El Capitan 10.11.6 op deze systemen te installeren.

MacPostFactor Yosemite en Mavericks ondersteunen alleen Macs met verbeterde graphics zoals MacPro en Xserve, dit is te wijten aan de kernel die wordt uitgevoerd in 64-bits modus en geen 64-bit kexts(drivers) voor oudere GPU's(Grafische kaarten) zijn ooit gemaakt. Het zal wel draaien op oudere Macs en MacBooks maar houdt in het achterhoofd dat de grafische versnelling niet werkt.

Ik kan je ook helpen als je bijvoorbeeld Mavericks/Yosemite/El Capitan wilt installeren op een MacPro1.x/MacPro2.x(wordt door Apple zelf niet ondersteund) of als je Windows 7/8.1 of 10/Linux op je Mac wilt hebben(naast Mac OS X) of als je meerdere versies van OSX naast elkaar geinstalleerd wilt hebben.

Als je hulp nodig hebt met een PC, Apple of Hackintosh ( Chameleon / myHack / Unibeast / Clover / OpenCore ) installatie kan je me altijd bellen of mailen, hier ben ik in gespecialiseerd.

Extra Info:

Google even op "MacPostFactor" als je hier meer over wilt weten, het is dan de eerste hit.

MacPostFactor v2.0.1

Deze versie is een minor "bug-fix" update van MacPostFactor v2.0.

Deze versie:

- Oplossing voor adfly URL kwesties
- Verbetert wat foutmeldingen (maakt ze meer expliciet)
- Lost enkele kleine UI issues / glitches op
- Oplossing dat logbestanden niet verschijnen!
- Voeg wat meer informatie toe aan het installatieproces (voor log bestanden)

MacPostFactor werkt zowel voor Mountain Lion, Mavericks, en Yosemite (bepaalde modellen).

Hou er rekening mee dat met oudere GPU's (GMA 950, X3100, X1600, X1300, X1900, 7300GT, etc.) de Grafische versnelling op Mavericks, Yosemite, of El Capitan niet werkt.

Installeren op deze modellen kan ervoor zorgen dat ze grafische kwesties krijgen zoals vermeld in deze advertentie.

MET MOUNTAIN LION WERKT DIT DUS WEL!!


MacPostFactor 10.8.5+, install Mac OSX Mountain Lion 10.8.5 on your old Mac

Apple OSX Mountain Lion 10.8.5 USB Installer 16GB USB2.0 (MacPostFactor Edition)

E-mails are answered immediately and the USB Thumbdrive will be shipped directly, I have more than 10 in stock.

The price includes support and installation assistence, via e-mail / phone, WhatsApp, Skype and TeamViewer.

Mavericks of Yosemite version also available!
(so for old Macs with Intel 64-bit processor)

For example: MacPro1,1 / MacPro2,1 or MacBooks which can be officially installed up to OSX Lion !!

Including instructions for performing a clean installation by E-mail.

System Requirements:

- A Mac Computer with Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 or Xeon processor
- 2GB RAM or more
- 15GB free HardDisk space or more
- A Free USB Port

Properties:

- 16GB USB Thumbdrive with Data LED (so you can see if it is working or not).
- The USB Thumbdrive is Bootable.
- Ideal for Macs without DVD drive (like MacBook Air) or if your DVD-drive does not work.
- Good to have in your home if your Mac has suddenly crashes or problems.
- You can use it for multiple computers and as many times as you want.
- Installation is faster than from DVD.
- Mac OS X Jaguar 10.2 / Panther 10.3 / Tiger 10.4 / Leopard 10.5 / Snow Leopard 10.6.8 / Lion 10.7.5 / Mavericks 10.9.5 / Yosemite 10.10.5 / El Capitan 10.11.6 / MacOS Sierra 10.12.6 / High Sierra 10.13.6 / Mojave 10.14.6 / Catalina 10.15.7 / Big Sur 11.4 or Hackintosh DVD / USB variant also available, look at my other ads

Not sure which Operating System is best for your computer? Please contact me or send me the serial number, which consists of 11 characters.

E-mail: computer_-_specialist@hotmail.com

Payment via PayPal is also possible, but I'll charge € 1.50 extra for the commission applied by PayPal.

NEW: : 10% discount if you pay with BitCoin or Ethereum.

I can also help you if you want to install for example Mavericks / Yosemite / El Capitan or other older versions of macOS (not supported by Apple itself), or if you want Windows 7 / 8.1 or 10 / Linux on your Mac ( next to MacOS ) or if you want to have installed multiple versions of OS X / macOS together.

MacPostFactor V2.0.1 supports the following operating systems:

OS X Mountain Lion 10.8.5
OS X Mavericks 10.9.5
OS X Yosemite 10.10.5

MacPostFactor Mountain Lion 32-bit supports the following Macs:

-MacBook2,x
-MacBook3,x
-MacBook4,x
-MacBookPro2,x
-MacBookAir1,1
-MacMini1,x (C2D upgraded)
-MacMini2,x
-iMac4,x (C2D upgraded)
-iMac5,x

MacPostFactor Mountain Lion, Mavericks and Yosemite 64-bit is suitable for the following Macs:

MacPro1,1 (With improved graphics card)
MacPro2,1 (With improved graphics card)
XServe1,1 (With improved graphics card)
XServe2,1 (With improved graphics card)

It is even possible to install Mac OS X El Capitan 10.11.6 on these systems.

MacPostFactor Yosemite and Mavericks only support Macs with improved graphics as MacPro and Xserve, this is due to the kernel is running in 64-bit mode and 64-bit kexts (drivers) for older GPUs (Graphics cards) ever made.

It will run on older Macs and MacBooks but keep in mind that graphics acceleration is not working.

I can also help you if you want to install for example Mavericks / Yosemite / El Capitan on MacPro1.x / MacPro2.x (not supported by Apple itself), or if you want Windows 7 / 8.1 or 10 / Linux on your Mac ( next Mac OS X) or if you want to have installed multiple versions of OSX together.

If you need help with a PC or Apple Hackintosh ( Chameleon / myHack / Unibeast / Clover / OpenCore ) installation you can always call or email me, this is my speciality.

Extra Info:

Google on "MacPostFactor" if you want to know more about this version, It will be the first hit.

MacPostFactor v2.0.1

This version is a minor "bug-fix" update to MacPostFactor v2.0.

This version:

- Fixes adfly URL issues
- Improves some error messages (makes them more explicit)
- Fixes some minor UI issues/glitches
- Fixes log files not appearing!
- Add some verbosity to the install process (for logs)

MacPostFactor works for both Mountain Lion, Mavericks, and Yosemite (certain Models).

Please note that older GPU (GMA 950, X3100, X1600, X1300, X1900, 7300gt, etc.) Graphics Acceleration on Mavericks, Yosemite, or El Capitan is not supported yet.

Installing on these models may cause them to have graphical issues as stated in this advertisement.

SO IT IS SUPPORTED IN MOUNTAIN LION!!


MacPostFactor 10.8.5+, Mac OS X 10.8.5 sur votre ancient Mac

Apple OS X Mountain Lion 10.8.5 USB Installer 16GB USB2.0 (version MacPostFactor 2.0.1)

E-mails sont répondus directement et la clé USB seront envoyés immédiatement, je dois plus de 10 en stock.

Le prix comprend l'aide de support et d'installation, e-mail/ téléphone, WhatsApp, Skype et TeamViewer.

Mavericks ou Yosemite variante également disponible!
(ie pour les vieux Macs avec processeur Intel 64 bits)

Par exemple: MacPro1,1 / MacPro2,1 ou MacBook qui a officiellement sur OSX Lion peut être installé !!

Configuration requise:

- Un ordinateur Mac avec processeur Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, i7 ou Core Xeon
- Un minimum de 2 GB de RAM
- Au moins 15 GB d'espace libre du disque dur
- Un port USB libre

Propriétés:

- Rapide 16GB Clé USB avec LED de données (vous pouvez voir si elle fonctionne ou pas)
- La clé USB est Bootable.
- Uniquement pour les ordinateurs Apple qui peuvent le moins Snow Leopard (en cas de doute chèque everymac)
- Idéal pour les Mac sans lecteur de DVD (comme MacBook Air) ou si votre DVD ne fonctionne pas
- Pratique d'avoir autour de la maison, si votre Mac a des pannes ou problèmes soudainement
- Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs ordinateurs et aussi souvent que vous le souhaitez
- L'installation est plus rapide que d'un DVD
- Version de Mac OS X Jaguar 10.2 / Panther 10.3 / Tiger 10.4 / Leopard 10.5 / Snow Leopard 10.6.8 / Lion 10.7.5 / Mavericks 10.9.5 / Yosemite 10.10.5 / El Capitan 10.11.6 / MacOS Sierra 10.12.6 / High Sierra 10.13.6 / Mojave 10.14.6 / Catalina 10.15.7 / Big Sur 11.4 ou Hackintosh DVD / USB également disponible, s'il vous plaît vérifier mes autres annonces

Vous ne savez pas quel système d'exploitation est le meilleur pour votre ordinateur? S'il vous plaît contactez-moi ou envoyez-moi le numéro de série, qui se compose de 11 caractères.

E-mail: computer_-_specialist@hotmail.com

Paiement par Paypal est également possible, ici, je ne demande € 1,50 supplémentaires dans le cadre de la commission qui utilise PayPal.

NOUVEAU: : 10% de réduction si vous payez avec BitCoin ou Ethereum.

Je peux également vous aider si vous souhaitez installer par exemple Mavericks / Yosemite / El Capitan ou d'autres versions plus anciennes de macOS (non prises en charge par Apple lui-même), ou si vous voulez Windows 7 / 8.1 ou 10 / Linux sur votre Mac (à côté de MacOS) ou si vous souhaitez avoir installé plusieurs versions d'OS X / macOS ensemble.

MacPostFactor V2.0.1 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants:

OS X Mountain Lion 10.8.5
OS X 10.9.5 Mavericks
OS X Yosemite 10.10.5

MacPostFactor Mountain Lion 32 bits prend en charge les Mac suivants:

-MacBook2,x
-MacBook3,x
-MacBook4,x
-MacBookPro2,x
-MacBookAir1,1
-MacMini1,x (C2D mis à jour)
-MacMini2,x
-iMac4,x (C2D mis à jour)
-iMac5,x

MacPostFactor Mountain Lion, Mavericks et Yosemite 64 bits est de toute façon appropriée pour les Mac suivants:

MacPro1,1 (Amélioration de la carte graphique)
MacPro2,1 (Amélioration de la carte graphique)
XServe1,1 (Amélioration de la carte graphique)
XServe2,1 (Amélioration de la carte graphique)

Il est même possible d'installer Mac OS X 10.11.6 El Capitan sur ces systèmes.

Je peux aussi vous aider si vous avez par exemple des Mavericks / Yosemite / El Capitan voulez installer sur un MacPro1.x / MacPro2.x (non supporté par Apple lui-même) ou si votre Windows 7 / 8.1 ou 10 / Linux sur votre Mac veulent (prochain Mac OS X) ou si vous voulez avoir installé plusieurs versions d'OSX coexistent.

Si vous avez besoin d'aide avec un PC ou Apple Hackintosh ( Chameleon / myHack / Unibeast / Clover / OpenCore ) l'installation, vous pouvez toujours me envoyer, je suis spécialisée.

Informations complémentaires:

Google pour "MacPostFactor" si vous voulez en savoir plus à ce sujet, il est le premier coup.

MacPostFactor v2.0.1

Cette version est un mineur "bug fix" update MacPostFactor v2.0.

Cette version:

- Solution pour les questions d'URL adfly
- Améliore certains messages d'erreur (ils font plus explicite)
- Résout certains problèmes d'interface utilisateur / petits problèmes sur
- Solution que log ne semble pas!
- Ajoutez un peu plus d'informations sur le processus d'installation (pour les fichiers journaux)

MacPostFactor travaille pour Mountain Lion, Mavericks et Yosemite (certains modèles).

S'il vous plaît noter que le GPU plus (GMA 950, X3100, X1600, X1300, X1900, 7300GT, etc.), l'accélération graphique au Mavericks, Yosemite et El Capitan ne sont pas encore pris en charge.

AVEC MOUNTAIN LION-CE QUE CELA NE!!

Locatie: Utrecht - Utrecht
Toegevoegd op 7 dagen geleden en vervalt op 26 juli, Advertentie id: 1190754          59 bezoeken